REVISTA ROMÂNĂ DE STUDII ETNOISTORICE


~Ilie Badescu:”Despre etnoistorie”

Etnoistoria este un fel de lege comunitară de vreme ce este caracteristică tuturor comunităţilor culturale din toate epocile, în vreme ce istoria academică, scrisă fără pasionalitate, este un fenomen minoritar, propriu unor societăţi şi unor civilizaţii anume. Poemele homerice şi Biblia sunt exemplele cele mai familiare din tradiţia occidentală a scrierilor etnoistorice; epopeea, poemul epic şi cronica au fost dintotdeauna formele principale ale etnoistoriei premoderne. Acest tip de istorie didactică are altă caracteristică: un accent pe eroic şi pe demn, credinţă în exemplul virtuţii; o povestire despre origini şi despre dramurile dintâi ale comunităţii, poate privitoare la fondarea cetăţii, un mit al vârstei de aur ,o povestire despre o eliberare de asuprire şi despre o unificare, o consemnare a sfinţilor şi înţelepţilor, un exemplum virtutis pentru o emulaţie subsecventă, un imbold şi un model pentru regenerarea etnică. Grecii pot să privească în urmă la Atena clasică sau la Bizanţul lui Justinian, Romanii la epoca republicană timpurie a lui Cincinatus şi a lui Cato, evreii la regatele lui David şi Solomon sau la Timpul înţelepţilor, perşii la epoca sasanizilor, indienii la epoca vedică şi chinezii la epoca clasică a lui Confucius”.

Putem consemna, desigur, şi numai în treacăt, virtuţile şi marea slăbiciune a concepţiei lui Smith asupra etnoistoriei. în vederile lui scrierile homerice şi Biblia fac parte nediferenţiată dintr-una şi aceiaşi etnoistorie ca şi cum ar încadra fiecare simple experienţe de substrat etnic, eventual idealizate, a căror unică menire este de a înălţa faptele istorice la formula lor de exemplum virtutis şi doar atât. Etnoistoria, într-o atare înţelegere, dizolvă, iată, cea maî semnificativă dintre experienţele fondatoare ale popoarelor aceea prin care lucrarea proniatoare a lui Dumnezeu şi a Duhului sfânt străbate viaţa noastră şi a toată făptura, mijlocind înţelegerii noastre învăţătura revelată, în cele două expresii ale ei: revelaţia naturală (dăruită nouă prin fapta şi învăţătura profeţilor şi prin opera geniilor) şi revelaţia supranaturală, dăruită nouă în şi prin chiar procesul recreator al întregii făpturi, urmare a înomenirii lui Dumnezeu Fiul.

ILIE BADESCU

Reclame