REVISTA ROMÂNĂ DE STUDII ETNOISTORICE


~Ileana Ene: „O contribuţie recentă la «direcţia Vasile Lovinescu»“

 

Ultima carte a lui Gheorghe Şeitan, prozator tulcean deja cunoscut, este una neliterară, dacă ne este permisă licenţa, una pur filosofică ducând către adevăruri pietrificate de secole, pe calea aridă şi fascinantă a acelui fel de hermeneutică a gândirii simbolice descoperită de Guenon şi bătută în continuare de Vasile Lovinescu.

Deşi Mircea Eliade afirma că „ar fi zadarnic să căutam eventualele urme ale lui Zalmoxis în folclorul românesc”, acesta supravieţuind doar departe de patria sa, în tradiţiile goţilor şi, prin urmare, în erudiţia istoriografică a Occidentului, Gheorghe Şeitan încearcă o abordare diametral opusă, considerând cântecele bătrâneşti ale românilor drept „legile cântate ale geţilor”.

Argumentele sale ţin atât de gândirea metafizică cât şi de o inteligenţă lingvistică remarcabilă, capabilă de a descoperi filiaţii semantice nebănuite: „dz”-ul dacic şi faptul că, după Densuşianu, Zalmoxis ar fi „Zeul Mos” îi duc pe Gheorghe Şeitan la concluzia că Zalmoxis nu este Zeul Mos, ci regele şi zeul DZALU MOS, cu pronunţia antică DZAL MOKS.

Ca şi „Creanga de Aur” a lui V. Lovinescu, prezentul volum nu este un studiu obişnuit de folclor. Balada în sine este doar un punct de plecare, pretext şi materie primă pentru consideraţii ţesute pe ştiinţa simbolurilor cu o puternică „urzeală” de filiaţii lingvistice nebănuite.

Demersul lui Gheorghe Şeitan urmăreşte firul epic al baladei, căutând pas cu pas dincolo de contingent adevăruri greu perceptibile de judecata modernă, carteziană, oferind una dintre cele mai unificatoare perspective asupra baladei Toma Alimoş şi arătând încă o dată că, aşa cum spune Guenon, „adevăratul simbolism, departe de a fi cel inventat de om, se găseşte în natura însăşi”.

Nu numai pentru unicitatea preocupărilor sale în contextul cotidian şi calitatea nebănuită de continuator al filosofiei esoterice româneşti, ci şi pentru valoarea în sine acestei lucrări, recomandăm aceasta carte.

ILEANA ENE