REVISTA ROMÂNĂ DE STUDII ETNOISTORICE


FONDUL NECUNOSCUT AL CULTURII ROMANE- Alexandru Stănciulescu-Bârda: O carte de documente şi un cărturar uitat: Simion T. Kirileanu
august 11, 2007, 12:23 pm
Filed under: studii

Etnoistoria este încă în fază incipientă în cultura română. Ea ne poate aduce însă multe surprize prin informaţiile şi mesajele ce le transmite. Lucrarea de faţă se constituie ca una care se poate încadra cu succes în categoria culegerilor de documente etnoistorice. Fiind grupate pe tema vastă a vieţii şi activităţii lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, ele pot fi analizate mai uşor şi coroborate cu documentul istoric propriu-zis. Cu excepţiile ce le prezintă textele selectate din Letopiseţul lui I. Neculce, sau din unii scriitori, majoritatea sunt documente etnoistorice incontestabile. Ele ne transmit câteva mesaje importante, pe care considerăm necesar să le subliniem:
1. Ştefan cel Mare şi Sfânt s-a bucurat de iubirea şi ataşamentul poporului, atât în timpul vieţii, cât şi după moartea sa, datorită calităţilor sale de conducător de ţară, gospodar suprem în ţară, apărător al independenţei ţării, ctitor de locaşuri sfinte, om cu alese însuşiri morale şi spirituale;
2. Poporul i-a încununat chipul în viaţă, dar mai ales după moarte, cu aură de sfânt datorită strădaniei sale neobosite de a apăra valorile spirituale creştine şi umane, datorită respectului şi dragostei dintotdeauna faţă de Dumnezeu şi de cele sfinte. Actul de canonisire ca sfânt a domnitorului >>>>>Alexandru Stănciulescu-Bârda

Reclame
Comentarii închise la FONDUL NECUNOSCUT AL CULTURII ROMANE- Alexandru Stănciulescu-Bârda: O carte de documente şi un cărturar uitat: Simion T. Kirileanu

Comentariile sunt închise.