REVISTA ROMÂNĂ DE STUDII ETNOISTORICE


LEGENDE SI DOCUMENTE – Există urme folclorice ale misiunii Sfântului Apostol Andrei în Dobrogea? – O opinie de Ioan-Aurel Bolba
aprilie 28, 2007, 3:08 pm
Filed under: consemnari

Trebuie subliniat faptul că neamul traco-dacilor sau a geto-dacilor (cum se obişnuieşte a se spune) a fost de la început creştinat, răspândirea noii religii făcându-se foarte repede. Iată dar, că în vreme ce se înfăptuia romanizarea populaţiei băştinaşe din Scythya Minor – Dobrogea – în Bethleemul Iudeii s-a născut Mântuitorul Hristos, a cărui persoană şi învăţătură avea să ocupe un loc de frunte în istoria şi cultura lumii. Cum cei care trăiau în Imperiul Roman, aveau drept de circulaţie liberă, fără să mai amintim de comercianţi ori oşteni ce erau mutaţi cu serviciul militar dintr-un loc într-altul, fie coloniştii aduşi, cu siguranţă că mulţi dintre ei au adus şi sămânţa noii învăţături a lui Hristos. Nu putem însă preciza când a avut loc acest proces de încreştinare a strămoşilor noştri geto-daco-romani. Cu siguranţă că încreştinarea s-a făcut odată cu formarea lui şi a poporului român, în procesul de romanizare. Ştiut lucru este că în Cincizecime şi apoi după aceea, Sfinţilor Apostoli li s-a dat harul şi puterea de a răspândi în lume învăţătura Mântuitorului Hristos. Astfel, istoricul bisericesc Eusebiu de Cezareea (+340) în a sa Istorie Bisericească (III, I,13) arată că ţinutul dintre Dunărea de Jos şi Pontul Euxin (Marea Neagră) şi mai ales oraşele greceşti de pe ţărmurile acestuia au fost evanghelizate de Sfântul Apostol Andrei, căruia după Cincizecime, sorţii i-ar fi hărăzit creştinarea Sciţiei. El scrie: „Când Sfinţii Apostoli şi ucenici ai Mântuitorului nostru s-au împrăştiat peste tot pământul locuit, Toma, precum cuprinde tradiţia, a luat spre evanghelizare ţara perşilor, Andrei, Sciţia, Ioan Asia, unde şi-a petrecut viaţa până de a murit la Efes…” Acestea sunt relatate întocmai de Origen în cartea a III a, a comentariilor asupra Genezei. Acceptată de unii, respinsă de alţii, tradiţia aceasta a apărut la noi încă din sec. al XVII-lea, când între 1682-1686, mitropolitul Dosoftei al Moldovei (+1693) scria în „Proloagele” sale pe luna noiembrie ziua 30 că:>>>>> Ioan-Aurel Bolba

Reclame
Comentarii închise la LEGENDE SI DOCUMENTE – Există urme folclorice ale misiunii Sfântului Apostol Andrei în Dobrogea? – O opinie de Ioan-Aurel Bolba

Comentariile sunt închise.