REVISTA ROMÂNĂ DE STUDII ETNOISTORICE


Dumitru Popovici: ” Contribuţii la o posibilă cronologie a localităţii Prigor „
aprilie 28, 2007, 3:07 pm
Filed under: studii

Numele localităţii este de origine slavă şi înseamnă Pri-La şi Gora = Munte, adică Prigora = La munte. Ţinând cont de faptul că vechea vatră a satului se afla mai sus decât actuala (adusă „la linie” în anii 1780), numele se potriveşte aşezării. Dar urme de viaţă omenească pe actuala vatră a localităţii sunt mai vechi. Periegheze şi sondaje arheologice efectuate accidental au scos la iveală urme neolitice în punctul Odăi (pe malul stâng al văii Prigorului, la circa 1 km NV de sat), dar şi o inscripţie romană; Pe dealul Scoc, în punctul Cozaciţa au fost descoperite urme din epoca bronzului, iar pe dealul Gradet (în partea de SE a satului actual), ceramica de tip Coţofeni; o monedă din secolul IV după Christos a fost găsită în hotar, dar nu se cunoaşte locul exact, iar punctele Ruieni, Barovişte şi Ţarova prezintă urme de fortificaţii (1). Dacă cercetările arheologice ar fi reluate prin şantiere, rezultatele vieţuirii umane în Antichitate ar fi mult mai importante şi relevante. Atât în Antichitate cât şi în Evul Mediu localitatea Prigor era formată din mai multe cătune, aşezate la distanţe mai mici sau mai mari unele de altele, pe dealuri sau pe văi, în păduri sau în lunci. Din aceste cătune populaţia a fost obligată să coboare prin ordin împărătesc după anul 1780 şi să se aşeze pe vatra actuală. Numele acestor cătune au fost : Sălişte, Salin, Scoc, Ilot, Ruieni, Ramiţa (2). Prima atestare documentară a satului datează din anul 1550, atunci când localitatea este amintită într-un document al capitolului. În anul 1603 sunt donate unor nobili din zona Caransebeşului 6 porţii de iobagi din Prigor (4). In anul 1611 Ioan Korniş, paharnic princiar, primeşte satele Rusca şi Prigor, dar şi părţi din Teregova, pentru serviciile sale credincioase (5). În „Conscripţia districtelor bănăţene”, întocmită de Luigi Ferdinando Marsigli între anii 1690 şi 1700, Prigorul este atestat în districtul Almăj (6). Conscripţiile habsburgice din veacul al XVIII-lea amintesc continuu Prigorul fie în districtul Almăj, iar mai apoi în cel al Orşovei. Astfel la 1717 satul are 50 de case. Pe harta Mercy dintre anii 1723 şi 1725 este numit>>>>> Dumitru Popovici

Reclame
Comentarii închise la Dumitru Popovici: ” Contribuţii la o posibilă cronologie a localităţii Prigor „

Comentariile sunt închise.