REVISTA ROMÂNĂ DE STUDII ETNOISTORICE


„DATINA” – Ion Drăguşanul: „Vechi colinde bucovinene“ (I)
august 2, 2008, 1:10 am
Filed under: 1

„Veniţi la jertfele aduse de cei abia iniţiaţi”

Cele mai vechi cântece ale omenirii, colindele, pe care „zeii le-au ctitorit” (Pindar, Nemeene I, 2), din convingerea că doar „cuvântul trăieşte vreme mai îndelungată decât faptele” (Pindar, Nemeene, IV, 1), s-au numit, pe vremea orgolioşilor ionieni, „peanuri”, cu rădăcină în „imnele Titanilor”, după cum mărturisea Strabon (Geografia, II, XII. 12,13: „Peanul tracilor este numit de eleni imnul Titanilor”).

Pe vremea aceea, „anul se împlinea la răsăritul Pleiadelor” (Polybios), pentru că, odată cu ivirea „gingaşelor fete ale uriaşului Atlas” (Pindar, Nemmene, IV, 1), abia „acum anul sfânt se împlineşte / Şi Horele sărbătoreau pentru masa lui Apollo” (Pindar, Paiane, I, 52): „O, Hore tinere, frumoase şi prinse-n rotitoare dansuri, / Având veşminte-nrourate, gătite cu frumoase flori… / Veniţi la jertfele aduse de cei abia iniţiaţi / Să ne meniţi recolte bune şi favorabile anotimpuri” (Orfeu, Cele trei Hore). Acolo, la masa sărbătorească a Soarelui, în jurul căreia se roteau, în dansuri ameţiloare, Horele, „La masa de unde răii sunt izgoniţi prin blânde daruri, / A răsărit Pean, vindecătorul cu plante, anume ca să-şi arate sănătatea / Cu armonia lui deplină umplând întregul univers” (Proclos din Lycia, Imn către Helios). >>>>RECITIREA SEMNELOR – Maria Ciornei: „Împăratul Ler“
august 2, 2008, 1:08 am
Filed under: 1

Titlul studiului duce inevitabil la ideea de basm. Ca specie a literaturii populare sau culte, în proză sau în versuri, acesta are rădăcinile în realitatea iminentă, ceea ce confirmă faptul că mitul, are un miez adevărat şi că prin exagerare a realului se trec graniţelele spre imaginar, care va ascunde întotdeauna adevărurile – cele mai îndepărtate, trimiţând de asemenea la un timp etern. Creaţii colective, basmele îşi au originea în zorile existenţei umane, când cunoaşterea indivizilor devine o necessitate – prin urmare primele basme vor fi legate indiscutabil de necesitatea explicării aştrilor – soare, lună stele, a forţelor naturii, a schimbărilor anotimpurilor etc. şi care au dat naştere la manifestări ale omului conştient de neputinţa sa în faţa acestora, ce se vor traduce prin ritualuri, tradiţii, obiceiuri, care să le uşureze viaţa. Devenite puteri dincolo de înţelegerea omenească, acestea sunt apropiate de om, în mod deliberat prin personificări, care ţin, de cele mai multe ori, de altă dimensiune, şi anume de cea celestă materială, cum sunt aştri, ori de lumea spirituală, a forţelor malefice, existente pe pământ sau în adâncimile lui. >>>>SPATIU SI SIMBOLURI – Pavel Panduru: „Putna de Almăj“
august 2, 2008, 1:05 am
Filed under: 1

În spaţiul Arian carpatin dintre Nistru, Tisa şi Dunăre, Creştinismul timpuriu-prin Apostolul Andrei- a creat o civilizaţie supremă a României Orientale în secolele IV, V şi VI. „ Prin textele Călugărilor Sciţi, învăţătura Părinţilor Capadocieni şi a Sfinţilor Ierarhi, această civilizaţie influenţează hotărâtor lumea şi epoca noastră”. (prof. Titus Filipaş)Ca o taină ea cuprinde în arcul Carpaţilor un triunghi al spiritualităţii româneşti numit fenomenul Putna – cu un vârf în Ţara de Sus – la nord- Putna Bucovina, cu altul în Ţara Vrancei- la sud-est – Putna Vrancea şi ultimul în Ţara Almăjului- la sud-vest – Putna Almăj, fenomen ce reprezintă „Sfânta Treime” pe pământ românesc, iar unghiurile simbolizează „ochiul lui Isus” în acest spaţiu. Ca şi despre Carpaţi „ despre Putna nu e de trebuinţă a se spune că există pentru că, de fapt, certitudinea că există face parte din însăşi firea lucrurilor”. (prof.dr.Artur Silvestri). Ea este „sediul miraculosului spaţiu simbolic maximal şi aproape o coloană a Cerului”, aşezată acolo „printr-o conjuncţie astrală de Potriviri nenumărate”. (prof.dr.Artur Silvestri). >>>>D. Vochescu: „Fǎt Frumos pe tǎrâmul celǎlalt“
august 2, 2008, 1:02 am
Filed under: 1

Fǎt Frumos şi Ileana Cosânzeana este un este un basm reprezentativ al românilor. Din el copiii invǎţau de mici ce esre frumuseţea si dragostea, puterea si vitejia,prietenia si intrajutorarea,lupta pentru adevar,dreptate , si libertate. Vom afirma in continuare cǎ acest basm care reprezinta virtuţile românilor, vine de la strǎmoşii noştrii Daci, coboarǎ din Hiporboreea si ne aduce unele din tainele Atlantidei.Amintim ca Klement Alexandrinul spunea ca invatatura si credinta dacilora fost adusa de Zamolxis Hperboreanu, iar tablitele dela Sinaia ne spun ca tainele zamolxiene au fost aduse de la Atlanti. Sǎ urmǎm şirul poveştii si vom descoperi una din aceste taine.

Fǎt Frumos , inpreunǎ cu prietenii lui Strâba Lemne si Sfarmǎ Piatrǎ, trǎiau o viaţǎ fericitǎ inpreunǎ cu iubita lui Ileana Cosânzeana si cele doua prietene ale ei, intr-u palat ca-n basme pe o gura de rai. >>>>BIBLIOGRAFIE ESENTIALA – Ioan Dan Bălan: „Dumitru Gălăţan Jieţ – Piţărăii din Valea Jiului“
august 2, 2008, 1:01 am
Filed under: 1

Folclorul obiceiurilor de iarnă la români este, după cum credem, prin frumuseţe şi diversitate, cel mai frumos din lume. Şi, dacă ar fi să aşezăm dintru început câteva repere acestui excurs, să nu uităm că „un gânditor tradiţionalist român, în luptă cu unele teorii de hibridare a culturii noastre, A.C. Popovici spune simplu şi cu dreptate: „Viaţa unei naţiuni e cultura ei proprie”1. Astfel, până a trece la altele, aceste două „jaloane” stau în faţa gestului făcut de Dumitru Gălăţan-Jieţ, când se înscrie în breasla întocmitorilor de carte, mai ales de carte a spiritului şi sufletului românesc.2 Este clar că pentru etnologul pus acum în discuţie, naţiunea română începe cu satul Jieţ, parte componentă a oraşului Petrila, din Valea Jiului, sat aşezat la poalele Parângului, în lunca pârâului năvalnic cu acelaşi nume, loc care pentru dânsul e cel mai frumos din lume. De altfel, oare ce alt omagiu mai mare poate aduce un adevărat fiu satului său, tuturor momârlanilor petrileni şi din zonă, dacă nu cel pe care-l realizează cu atâta dăruire Dumitru Gălăţan-Jieţ? >>>>„REGELE LUMII ” – Gheorghe Şeitan: „Basarabia înainte de Homer“
iunie 30, 2008, 9:55 pm
Filed under: 1

În vremuri foarte îndepărtate a existat în Dacia un centru de comandă universal, condus de către un rege al regilor, amănunt care astăzi nu se mai ştie, dar care poate fi probat arheologic prin existenţa cerbului Sarabha precum şi prin legendele getice, eline şi hinduse cu privire la capturarea unui Sarabha din traditiile orale şi scrise (1). De existenţa acestui Rege al Lumii, rege si zeu în acelaşi timp se leagă numele de Basarabă ca denumire a unei caste conducatoare din care se recrutau regii si preoţii şi denumirea de Basarabia ca topos mitic getic, despre care vom vorbi în cele ce urmează. În Basarabia de astăzi, la nici 3oo km depărtare de Agighiol – România, unde s-a descoperit celebrul tezaur getic datând din sec. 4 î.H., cel decorat cu cerbul Sarabha, se află mânăstirea creştin-ortodoxă Căpriana, a cărei legendă de întemeiere pune întâmplările pe seama voevodului Ştefan cel Mare. >>>>ISTORII STRANII – Cristian Neagu: „Ruşii lui Asan“
iunie 30, 2008, 9:55 pm
Filed under: 1

Pornit din periferia sud-vestică a Bucureştiului, intrând în zona administrativ teritorială a jud. Giurgiu, D.J. nr. 6 după ce traversează râurile Ciorogârla, Sabar, Argeş şi Neajlov, în apropierea comunei Ghimpaţi lasă a i se desprinde –cotind spre dreapta- D.J nr. 61, care după ce va parcurge comuna Letca Nouă şi Pădurea Letceanca, va fi întâmpinat de primele case, şi „coasta” cimitirului, –peste heleşteu- la intrarea în satul Milcovăţu, locaţie cu un superb peisaj natural, mult prea adâncită în anonimat, întocmai subiectului pe care îl vom dezbate, şi pe care îl vom extrage din istoricul destul de nebulos al acestui sat. Distinsul cititor  va trebui informat de faptul că până în anul 1975, pe plăcuţa ce marca intrarea în localitate, scria cu majuscule: „RUŞII LUI ASAN”. Personal, m-am întrebat de foarte multe ori, ce eveniment a putut determina însuşirea acestei denumiri, căutând să obţin mărturii în acest sens de la bătrâni, existând posibilitatea, ca prin transmitere orală, să mi se reproducă ceea ce auziseră aceştia la părinţii ori bunicii lor. >>>>Pr. Alexandru Stănciulescu-Bârda: „Contribuţii privind dezvoltarea Dreptului la români“ (II)
iunie 10, 2008, 6:55 pm
Filed under: studii

Legea. Legea vine de la Dumnezeu, apoi de la oameni. Cea de la Dumnezeu este cuprinsă în „tablele lui Moise” (VII, 44) şi trebuie să rămână nestrămutată. La fel şi celelalte legi cuprinse în Sfânta Scriptură: „Scriptura şi Sfânta Lege/D-andoaselea n-o înţelege” (VII, 149), adică nu trebuie s-o răstălmăceşti, s-o înţelegi în spiritul, ci nu în litera ei. Legea vine însă şi de la domni. Aceasta poate fi schimbată atât de domni, cât şi de popor, când n-o mai poate suporta: „Nevoia schimbă legea” (V, 380) şi „lipsa o frânge” (V, 391). Legile emise de domni sunt adunate în pravile, care se deosebesc unele de altele: „orice pravilă cu deosebirea ei” (V, 513). Tocmai de aceea „unde sunt multe pravile acolo este mai multă nedreptate” (V, 513). Pravila este ca sabia. O folosesc cei puternici ca să-şi cucerească privilegiile (IX, 81). Ea este „ca pânza de păianjen, tăunul o sparge, iar musca să prinde de mâini şi de picioare” (IX, 81). Legea ar trebui să fie pavăza celui drept, a celui slab, a celor care o păzesc. În astfel de cazuri ea ar trebui „de greşeli să te izbăvească, ca doctorul de boale” (IX, 81). Din păcate, nu este aşa în cele mai multe cazuri. >>>>>

Comentarii închise la Pr. Alexandru Stănciulescu-Bârda: „Contribuţii privind dezvoltarea Dreptului la români“ (II)


SENSURI – Prof. Georgeta Diaconu: „Moş, Vatră, Ţară“
iunie 10, 2008, 6:55 pm
Filed under: 1

Termeni simbolici pentru originea şi continuitatea româneasca

” Limba este tezaurul cel mai preţios pe care-l moştenesc copiii de la părinţi, depozitul cel mai sacru lăsat de generaţiile trecute şi care merită să fie păstrat cu sfinţenie de generaţiile ce-l primesc”, spunea cu multă dreptate marele nostru poet, Vasile Alecsandri. Între cuvintele preţioase şi legate în semnificaţie moştenite de la înaintaşii noştri se află şi moş, vatră, ţară. Moş este de origine traco-dacică şi înseamnă conform Dicţionarului explicativ al limbii române, „bărbat în vârstă”.Şi în limba mai veche „înaintaş, strămoş”, „bătrân dintr-un grup de oameni înrudiţi intre ei.” „Oh!pădure tânără!Unde sunt moşii noştri?… Unde sunt părinţii noştri?” (B. Şt. Delavrancea, „Apus de soare”) >>>>Andrei Vartic: „Mioriţa, 160 ani de mister“
mai 1, 2008, 11:54 pm
Filed under: 1

„O dată cu binele s-a născut şi răul, o dată cu lumina s-a ivit întunericul...”- Alecu Russo, Poezia poporalăI.

Se poate demonstra, aşa cum au intuit Russo şi Alecsandri, că în plan poetic şi ontologic (sau, dacă vreţi, sacru, hermeneutic, lingvistic etc) „Mioriţa” este una din cele mai superbe creaţii ale spiritului? Si că, aşa cum spunea şi Sadoveanu, nici Alecsandri, nici vreun alt poet, oricât de mare, n-ar fi fost în stare să compună „Mioriţa”? După opinia noastră – da! Adâncimea acestei complexităţi poetice este atât de uriaşă încât se poate spune chiar mai mult: „Mioriţa” nici nu poate fi cuprinsă integral de spiritul uman. şi că originea ei, aşa cum arăta Al. Hâjdău pentru Poezia Divină, poate fi mai veche decât fenomenul homo sapiens. Această afirmaţie, cel puţin la prima vedere, pare iresponsabilă. Cum aşa, o creaţie poetică scrisă cu litere şi cu foneme omeneşti, într-o limbă vorbită de peste 30 milioane de oameni, în metri obişnuiţi, cu o rimă simplă din 5 şi 6 silabe, cu o sursă destul de sigură la timpul când a fost descoperită – Alecu Russo, Soveja, >>>>>

Comentarii închise la Andrei Vartic: „Mioriţa, 160 ani de mister“


EPOCA REVELATIILOR – Napoleon Săvescu: „Călătorie în Dacia, ţara zeilor“
mai 1, 2008, 11:53 pm
Filed under: 1

Legendele sunt un izvor permanent de cunoaştere a vieţii şi a credinţei populare din timpuri străvechi.
O călătorie de cercetare, la faţa locului, a trecutului îndepărtat al patriei mele – măreaţa Dacie – mi-a adus revelaţii uluitoare pe care sufletul meu însetat de adevăr şi dreptate le-a primit cu recunoştinţă şi infinită mândrie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Marele Zeu, zeul suprem al celor văzute şi nevăzute, şi-a îndreptat privirea atotputernică spre Pământ şi a decis că este timpul să creeze fiinţe umane care să se bucure de frumuseţile şi bogăţiile terestre. Prin respiraţia sa divină, el a creat, întîi şi-ntâi, şapte zei pe care i-a numit Zeii Genezei. Conducătorul lor era Daksha, potrivit unei vechi legende din cultura vedică. După ce a cercetat cu atenţie întregul Pământ, Daksha a găsit, în sfârşit, cel mai frumos loc unde munţi mândri, acoperiţi de zăpezi, sărută înaltul albastru al cerurilor şi îşi desfată privirea pe întinsul dealurilor blânde,
>>>>>

Comentarii închise la EPOCA REVELATIILOR – Napoleon Săvescu: „Călătorie în Dacia, ţara zeilor“


LEGENDE -Elisabeta Novac: „Jidovul“
mai 1, 2008, 11:52 pm
Filed under: studii

De mult, din vremurile vechi vieţuiau în pădurile din împrejurimile satului meu natal, Modoia, oameni uriaşi, care cu timpul au devenit tot mai rari prin locurile acelea. Amintiri despre ei mai păstrau uncheşii, aceia care treceau de optzeci-nouăzeci de ani şi care mai aveau vii şi mărturiile strămoşilor. Uriaşii locuiau în ascunzători săpate adânc în pământ, în miezul pădurii, prin văile negre, acolo unde nu erau tulburaţi de nimeni. Fiarele pădurii nu ajungeau până la ei şi apoi nici nu îndrăzneau, că erau imediat prinse, ca nişte jucării, de mâinile uriaşilor. Pământul, apa şi natura era tot ce le trebuia acestor oameni ai vremurilor apuse. Altfel duceau o viaţă ticnită în liniştea lor, din cariera de pământ, unde îşi făceau veacul.
„Trecea rar câte unul, spunea Moşul Mangu, de credeai că umblă un copac gol de frunze pe drum. Înfigea un picior în prundul Cernişoarei şi pe celălalt în dealul Scoruşului. Se ducea spre râul Luncavăţ. Rareori mergea pe lumină. De obicei ieşea când se îngâna ziua cu noaptea. Nu pricinuia rău nimănui, însă oamenii se temeau să dea ochi cu el şi asta din pricină că era ditamai namila şi circulau fel de fel de zvonuri în legătură cu prezenţa lui în pădurile noastre. I se spunea Jidov fiindcă erau uriaş, cu multă putere
.
>>

Comentarii închise la LEGENDE -Elisabeta Novac: „Jidovul“


STUDII – Pr. Alexandru Stănciulescu-Bârda: „Contribuţii privind dezvoltarea Dreptului la români“ (I)
martie 20, 2008, 1:55 am
Filed under: 1

A. Preliminarii
Tema abordată nu a fost tratată în literatura română de specialitate decât sub forma unor referinţe
tangenţiale, mai bine-zis prin analiza întâmplătoare, sub aspectul dreptului cutumiar, a unor unităţi paremiologice, deşi în alte culturi tema a stârnit demult interes şi a generat analize ample2. Sperăm că prin această lucrare să stârnim interesul specialiştilor şi nu numai, astfel încât proverbul românesc să fie analizat în profunzime şi sub acest aspect.
Pentru alcătuirea prezentei lucrări am analizat un număr de aprox.120.000 unităţi paremiologice (proverbe, zicători, expresii) româneşti, aflate în colecţia lui Iuliu Zanne3. Fără îndoială că cercetarea poate şi trebuie extinsă la întregul tezaur paremiologic românesc şi sperăm că Arhiva Naţională de Folclor din Cluj-Napoca va reuşi cât mai curând să dea la lumină antologia exhaustivă a zestrei paremiologice româneşti, aşa cum şi-a propus. Lucrarea noastră nu reuşeşte să epuizeze tema; s-ar realiza atunci o adevărată teză de doctorat, ci nu doar o lucrare de seminar. Sperăm însă că vom trezi interesul şi vom face început unui şir de lucrări în domeniu. S-ar merita cu prisosinţă. >>>>>

Comentarii închise la STUDII – Pr. Alexandru Stănciulescu-Bârda: „Contribuţii privind dezvoltarea Dreptului la români“ (I)


SECRETUL SARBATORII – DATINI , OBICEIURI SI CREDINTE DE CRACIUN
decembrie 13, 2007, 1:46 am
Filed under: studii | Etichete: , ,
Comentarii închise la SECRETUL SARBATORII – DATINI , OBICEIURI SI CREDINTE DE CRACIUN


Alexandru Nemoianu : ” CRĂCIUNUL ŢĂRANILOR ROMÂNI „
decembrie 12, 2007, 4:28 am
Filed under: 1

S-a spus de foarte multe ori că Poporul Român a apărut în istorie, „s-a născut” creştin. Românii nu păstreaza amintirea unui „evenghelizator”, nu au o dată fixă după care s-ar fi întemeiat ierarhie şi rânduială bisericească şi nu au nici monumente măreţe care să vorbească despre vechimea creştinismului la Nord de Dunăre.Dar dovada vechimii creştinismului la Români poate fi lesne aflată în altă parte. Această vechime este săpată în inimile oamenilor şi profunda înţelegere a vieţii creştine a fost trecută din generaţie în generaţie din vremi imemoriale. Altcum nu poate fi înţeles modul în care cei mai autentici reprezentanţi ai Poporului Român, ţăranii, „oamenii pământului”, ştiu să întâmpine şi să trăiască sărbătorile creştine. Această profundă înţelepciune duhovnicească este poate mai impresionantã la Naşterea Domnului.Ţãranii Români nu comemoreazã Naşterea Domnului ci o întâmpină, an după an, ca pe o realitate vie şi o experienţă personală. Ţăranii Români nu spun „Hristos s-a născut”, ei spun „Hristos se naşte”.>>>

Comentarii închise la Alexandru Nemoianu : ” CRĂCIUNUL ŢĂRANILOR ROMÂNI „


ANALIZE ŞI CERCETĂRI – Adrian Botez: „Crăciunul, Anul Nou, Ursul – în tradiţia tracico-românească“
decembrie 12, 2007, 4:28 am
Filed under: 1, studii

Tradiţia creştină şi cea „păgână” se împletesc şi se contopesc atât de ciudat, în ce priveşte semnificaţia Crăciunului şi Anului Nou, la români, încât simţim nevoia să ne alăturăm unor vestiţi folclorişti şi iniţiaţi, spre a decanta măcar câteva simboluri abisale, pre-creştine.
Puţini dintre copii mai simt, astăzi, în localităţile României, cum sufletul lor e cuprins, în nopţi îngheţate, înalte şi strălucind de lumini gheţoase şi magice – de o teribilă nelinişte, în care teroarea mistică se amestecă, inexplicabil, cu bucuria ascunsă – precum atunci când începea, pe vremuri, să se desfăşoare, pe uliţe şi străduţe, marele, tainicul şi blândul Spectacol-Ritual al Crăciunului, respectiv cel efervescent, violent şi fermecat al Anului Nou. Se simţea, în aer, cum plutesc duhurile puternice ale unor bătălii crâncene – şi noaptea părea, totodată înspăimântătoare şi magică: în case, gospodarii, cu toată familia strânsă în jurul vetrei, în care jarul (de pe urma arderii unui buştean enorm) pâlpâia misterios – aşteptau să se petreacă ceva cu totul extraordinar şi minunat. Pe uliţe, pâlcuri de măşti terifiante, obiceiul ca marile cete de „iniţiaţi” să-i ia la goană, prin zăpadă, pe copiii-„mucoşii” curioşi, dar neiniţiaţi – făceau, de Anul Nou, spaima şi deliciul sărbătorii. Şi, mai cu seamă, URSUL-Mască, în acest teatru sacru, cu scălâmbăielile şi mormăielile lui ameninţătoare – era centrul groazei şi atenţiei fascinate!

Despre Crăciun, Petru Caraman, în Substratul mitological sărbătorilor de iarnă la români, Iaşi, 1931 – spune: „Crăciunul pare a cuprinde
>>>>>

Comentarii închise la ANALIZE ŞI CERCETĂRI – Adrian Botez: „Crăciunul, Anul Nou, Ursul – în tradiţia tracico-românească“


ANALIZE ŞI CERCETĂRI – Al. Stănciulescu-Bârda: „Colinde“
decembrie 12, 2007, 4:27 am
Filed under: studii

Într-unul din anii trecuţi, în preajma Sfintelor Sărbători ale Crăciunului, vă vorbeam despre Colinde. Analizam acolo originea, conţinutul, forma şi răspândirea colindelor. Ajungeam astfel la concluzia că ele au fost o adevărată Biblie nescrisă a neamului românesc. Toate marile evenimente din istoria mântuirii neamului omenesc menţionate în Biblie sunt reflectate în colinde. Ele s-au răspândit de la o margine la alta a pământului locuit de români, indiferent de graniţele politice vremelnice, contribuind din plin la formarea, cristalizarea, îmbogăţirea şi unitatea limbii române. Poate şi datorită lor, românii din Dobrogea se înţeleg perfect cu cei din Maramureş, cei din Banat cu cei din Basarabia, cei din Oltenia cu cei din Bucovina. Socotim că ar mai fi de adăugat un amănunt privind originea, naşterea colindelor, mai ales că numărul lor este de ordinea sutelor. Se ştie că sute de ani limba oficială în Biserică era cea greacă sau cea slavonă. Oamenii veneau la biserică şi ascultau înmărmuriţi bolboroseala preotului. Era o limbă pe care nici preotul n-o înţelegea de cele mai multe ori. Doar predica preotului şi câteva rugăciuni rostite de preot în româneşte erau singurele momente din slujbă, pe care omul din popor le înţelegea şi le reţinea pentru sine. Preoţii mai inimoşi şi mai conştiincioşi adunau copii din sat în după-amiezele duminicilor şi sărbătorilor şi, în tinda bisericilor, îi învăţau ;ititul. scrisul şi socotitul. Nu numai atât! îi învăţau şi un pic de :eologie. Pentru ca aceste cunoştinţe să fie reţinute, preotul le dădea turnura unor cântece populare, cu care copii erau obişnuiţi. Ei le învăţau repede şi le cântau la şezători >>>>

Comentarii închise la ANALIZE ŞI CERCETĂRI – Al. Stănciulescu-Bârda: „Colinde“


ANALIZE ŞI CERCETĂRI – George Liviu Teleoaca: „Originea cuvântului Crăciun şi semnificaţia originară a sărbătorilor de Crăciun“
decembrie 12, 2007, 4:27 am
Filed under: studii

Cu puţin înainte de Sfintele Sărbători ale Crăciunului, câteva lucrări publicate în presa românească din ţară şi din afara ţării au repus în discuţie vechimea precreştină a acestei mari sărbatori creştine. În revista AGERO (www.agero-stuttgart.de) doamna Dr. Valerica Draica semnează articolul Prezenţa Divinităţii în colindele româneşti, doamna Camelia Tripon ne propune anumite explicaţii sub titlul In aşteptarea lui Moş Crăciun, iar doamna Julia Maria Cristea (Christea) într-un mai amplu studiu de istorie şi etnografie, intitulat Sărbătorile Crăciunului descoperă şi ne descoperă că la germanici şi la scandinavi sărbătoarea de la sfârşitul lunii decembrie fusese un prilej de cinstire a marelui zeu Odhin, deşi pornise de la ideea că rădăcinile adânci ale sărbătorii se află în Cultul soarelui.

În revista FORMULA AS Nr. 748, doamna Aurora Peţan, ca bună cunoscătoare a ceea ce s-a mai putut salva din plăcuţele de plumb de la Sinaia, prezintă în premieră absolută o asemenea plăcuţă în care Sacrificiul dacic al porcului bine atestat pentru sfârşitul neoliticului, este consacrat învierii zeului. Urmând firul dovezilor pe care le scoate la lumină, şi doamna Aurora Peţan regăseşte, la originea sărbătorii, existenţa unei mari divinităţi despre care arată că „oamenii acelor vremi credeau intr-o divinitate a învierii şi a vieţii de dincolo care guverna ritmul vieţii lor pământene.”, deşi nu ezită să vehiculeze, alături de celelalte autoare, această idee a zeificării soarelui apărută mult mai târziu >>>>>George Liviu Teleoaca

Comentarii închise la ANALIZE ŞI CERCETĂRI – George Liviu Teleoaca: „Originea cuvântului Crăciun şi semnificaţia originară a sărbătorilor de Crăciun“


Prof.Pavel Panduru : „Obiceiuri , datini si credinte romanesti in perioada sarbatorilor de iarna in Almaj „
decembrie 12, 2007, 4:27 am
Filed under: consemnari

În partea de sud-vest a României se află depresiunea intramontană numită “Ţara Almăjului. Aici găseşti de toate – munţi, dealuri şi lumi îmbinate într-o armonie perfectă cu locuitorii acestor locuri şi ei din vremuri imemoriale. Această coabitare a creat, de-a lungul vremii, un etnotip specific, bazat pe spiritul virtuţilor de bunătate, de înţelepciune, de o modestie, de bună-cuviinţă, de echilibru sufletesc, de cumpătare, singurele virtuţi care au permis o vieţuire paşnică şi armonioasă în comunitate.

Echilibrul spiritului şi frumuseţea sufletului, la almăjeni, s-a exteriorizat într-o frumuseţe corespunzătoare, într-o frumuseţe care constă într-o armonie complexă cu natura şi elementele ei, rezultând o bogăţie indefinită a spiritului uman. Aşa au apărut portul, melosul, dansurile, casa de locuit şi lăcaşul religios ce înfăţişează această armonie şi graţie unică. Astfel, creaţia populară se străduieşte sa exprime complexitatea sentimentelor şi a gândurilor umane, a impresiilor ce i le face natura. La aceste realizări a contribuit şi credinţa creştină, care aici s-a răspândit de la om la om, printr-o transformare reală şi profundă a tuturora, fără a fi impusă oficial.Raportul dintre om şi natură, credinţa almăjenilor au făcut să apară, de-a lungul secolelor, în această zonă o creaţie populară deosebit cu obiceiurile legate de sărbătorile de iarnă: Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza şi Sfântul Ion.

Obiceiuri de Crăciun

Crăciun” este numele dat în popor marii sărbători a Naşterii Domnului Isus Hristos – la 25 decembrie. Crăciunul Domnului Isus Hristos – la 25 decembrie. Crăciunul este cea dintâi sărbătoare creştină, dintre sărbătorile închinate Mântuitorului.

Poporul român a păstrat din moşi strămoşi o mulţime de datini şi obiceiuri, bazate pe fenomenele naturii, pe care le-a pus în legătură cu Naşterea Domnului, împrumutându-le sens şi caracter creştin, ca de exemplu: colinde sorcova, pluguşorul, pomul de crăciun etc.; la care se adaugă altele de concepţie şi origine pur creştină ca: Vicleinul, Irozii, Steaua şi altele. Aceste datini fac din sărbătoarea Crăciunului una din cele mai mari sărbători creştine, mai scumpe şi mai populare ale Ortodoxiei româneşti.

Crăciunul este sărbătoarea aşteptată de copii şi adulţi cu mare bucurie, atît pentru obiceiurile religioase cât şi pentru cele laice. Copiii se bucurau şi pentru faptul că acum se pregătea mâncare mai bună decât peste an. Sărbătoarea începe cu ziua de 24 decembrie – Ajunul Crăciunului, când are loc colindatul şi pregătirea Pomului de Crăciun.

CONDATUL este un obicei al copiilor şi tinerilor care colindă, obiceiul de a merge de la casă la casă şi de a vesti prin cântec Naşterea Pruncului Ceresc. Este un mod specific al românilor de a serba apropierea Crăciunului. Cete de colindători se deplasează pe la casele oamenilor interpretând cântece de urare/colinde/ şi primind de la gospodari daruri. Textele colindelor, cu un vast repertoriu tematic, reprezintă stratul arhaic al folclorului românesc; majoritatea lor au un conţinut laic, precreştin.>>>>

Comentarii închise la Prof.Pavel Panduru : „Obiceiuri , datini si credinte romanesti in perioada sarbatorilor de iarna in Almaj „


STUDII SI CERCETARI
decembrie 12, 2007, 4:23 am
Filed under: sumar | Etichete: ,
Comentarii închise la STUDII SI CERCETARI


DOCUMENTE IN NEVAZUT – Gheorghe Şeitan: „Legenda Sargeţiei“
decembrie 12, 2007, 3:53 am
Filed under: studii

De la Dio Cassius (v.Hist.Rom.) aflam ca Decebal ar fi ascuns tezaurul statal sub albia raul-ui Sargeþia,prin devierea cursului apei,apoi readucerea lui la matca.Istoricii au avertizat ca ceea ce ni s-a transmis nu este decat o legenda calatoare(v.I.H.Crisan, Spiritualitatea geto-dacilor).Aceasta deoarece Diodor din Sicilia ne transmite si el o poveste petrecuta in Panonia, cu cateva sute de ani mai inainte.La el regele se numeste Audeleon iar raul sub care s-au ingropat comorile poarta numele Sargenþia (o coruptela de la Sargeþia).Faptul ca in timpuri si locuri istorice diferite se regaseste acelasi scenariu al ingroparii unei comori regale sub albia unui rau numit Sargeþia confirma mitul Apei Vii curgatoare unde au loc imbaieri rituale cu rol functional in purificari.Darul lui Traian catre templul inchinat zeului Cassios, acel corn de bou aurit, de fapt un rhyton luat din tezaurul dac, confirma natura religioasa a obiectelor de sub apa, care astfel capata virtuti sacre.Daca am merge inapoi pe scara istoriei, dincolo de Decebal si Traian, dincolo de Audeleon si Lisimah, putem ajunge la un timp mitic in care actanþii se transforma in personaje mitologice.Rolul lor in aceasta poveste este sa dea un sens si o utilitate divina Sargetiei.Sar, in limba sanscrita, >>>>>

Comentarii închise la DOCUMENTE IN NEVAZUT – Gheorghe Şeitan: „Legenda Sargeţiei“


Alexandru Nemoianu: „Istoria scrisă în noi“
octombrie 27, 2007, 1:39 am
Filed under: argumente

Istoria romaneasca este presarata de dezastre si neîmpliniri. Dupa standardele lumii si priviti din afara,nu suntem un popor de „castigatori”. Dar,in acelasi timp,oricine se va uita la Romani si la trecutul lor,cu minimala buna credinta,nu va putea sa nu ramana uluit de unitatea lor,”de limba si lege”,de buna lor dispozitie,de echilibrul lor sufletesc
Toate trasaturile,caracteristice si semnificative,romanesti arata ca exista o continuitate colectiva vie a unei intelegeri stravechi a diferentei dintre bine si rau ori,altfel spus, a unui „model existential”, a unei „Traditii” , a unei mosteniri primita si trecuta din generatie in generatie. „Traditia” este un intreg si intre ea si „traditii” exista o diferenta de categorie. Caci „Traditia” nu inseamna osificare si inca mai putin memorizare. „Traditia” este o entitate vie,care trebuie inteleasa si pentru a fi inteleasa trebuie traita. Ea se poate schimba in forma dar ramane mereu aceiasi in duh. In momentele critice,limita, ea se poate strange pana la esenta ,care este indestructibila.Iar in clipele de ragaz se extinde si arata in forme multiple,neasteptate,uluitoare. „Traditia”,”nu cade niciodata”.

Comentarii închise la Alexandru Nemoianu: „Istoria scrisă în noi“


Alexandru Stănciulescu-Bârda: „Ştefan cel Mare în documente etnoistorice“
octombrie 27, 2007, 1:29 am
Filed under: studii

Fondul de documente etnoistorice cel mai impresionant la noi se compune din legende, file de cronică şi amintiri păstrate din generaţie în generaţie despre Ştefan cel Mare şi Sfânt. Reînvie astfel o epocă, oameni, fapte şi întâmplări. Dintre toţi eroii bucăţilor de lectură, Ştefan este cel mai bine conturat. Câteva citate ne vor îndreptăţi aceste afirmaţii, urmând ca cititorul nostru să completeze aceste mărturii cu faptele relatate în capitolele cărţii.
Ştefan cel Mare şi Sfânt „nu era mare la statură, ci un om mărunţel, da-i vorbă că era mare-n cap: mare şi la minte şi cu chibzuială; era mare în sfat şi în fapte, cum n-a mai fost altul ca el şi… poate nici nu va mai fi vreodată!” „Deci, era mic la stat, dar era iute amarnic, încât se bătea cu 30 de oameni deodată, fără să se teamă c-ar fi bătut”.

A fost predestinat să fie domn vestit şi să facă fapte bune, după cum şi numele arată, îngerii îl ocroteau încă de mic. A făcut ucenicie pe lângă bătrânii sihaştri. Când era în lupte, „totdeauna de-a dreapta lui era un arhanghel cu o sabie de foc şi piereau vrăjmaşii câte zece paşi înaintea lui Vodă, fără ca cineva să-i fi pălit sau să-i fi puşcat. Vezi că pierea de sabia de foc a arhanghelului”. „Oricine îndrăznea şi se scula asupra lui, el îl învingea şi-l făcea să poarte frică un timp îndelungat, că era omul lui Dumnezeu: smerit, îndurător, cu dreptate şi totdeauna, de câte ori avea să poarte război cu vreun duşman, nu se pornea de acasă până nu însura 24 de flăcăi şi mărita >>>>>continuarea aici

Comentarii închise la Alexandru Stănciulescu-Bârda: „Ştefan cel Mare în documente etnoistorice“


Mihai Andrei Aldea: „Semnificaţia «călătoriei iniţiatice» în basmul românesc – viaţa omului ca iniţiere“
octombrie 27, 2007, 1:28 am
Filed under: studii

I. Călătoria iniţiatică
Călătoria iniţiatică apare, din perspectiva cercetătorului, ca un domeniu paradoxal nu doar prin sine, cât şi ca poziţie în câmpul culturii. Pe de-o parte, se vorbeşte mult atât despre călătorie şi iniţiere cât şi despre călătoria iniţiatică în sine. Pe de altă parte, studiile propriu-zise asupra călătoriei iniţiatice sunt extem de greu de găsit. Există o serie de cercetări colaterale, atât asupra unor forme de iniţiere cât şi asupra unor aspecte ale riturilor de trecere. Acestea sunt, desigur, utile. Dar sunt încă departe de un aparat critic bine organizat, ca, de pildă, cel oferit pentru basmul fantastic de Propp (şi Claude Brémond) [Propp, 1970:XV şi XXXIII].
Arnold Van Gennep oferă o structură a ritualurilor de iniţiere şi vorbeşte despre rituri de separare ce se aplică şi plecării într-o călătorie sau despre cele de întoarcere [Gennep, 1996: 31, 43, 76, 162, 167]. Acestea toate, deşi pot să fie de folos în analogii şi deducţii, sunt însă paralele cu tema în sine.
În acelaşi timp, Lazăr Şăineanu, în Basmele române, atinge doar în treacăt şi contextual problema călătoriei, fără a o avea tratată în sine. Avem astfel capitolul „Ciclul interzicerilor” [Şăineanu, 1978: 216 ş.u.] ce înşiră o serie de călătorii – a feciorului de vânător, a fiului izgonit, a viteazului ce are un cal năzdrăvan, a tânărului cioban etc. >>>>>Mihai Andrei Aldea>>>>>

Comentarii închise la Mihai Andrei Aldea: „Semnificaţia «călătoriei iniţiatice» în basmul românesc – viaţa omului ca iniţiere“


Pr. Radu Botiş: „Villa Olacallis Gelenczemezeo“
octombrie 27, 2007, 1:28 am
Filed under: 1, studii

ELEMENTE DE ISTORIE LOCALA
Secvente toponimice referitoare la localitatea Chelinta, judetul Maramures

Satul Chelinta,apartinator actualmente orasului Ulmeni,judetul Maramures,este asezat la deschiderea dinspre vest a Strimtorilor Ticaului(rest de munti calcarosi),acolo unde incepe cea mai frumoasa lunca a Somesului.Situat in partea sud-vestica a districtului Chioar,a apartinut la sfirsitul sec.X si la inceputul secolului urmator voievodatului lui Menumorut.Ca localitate componenta a judetului Solnocul de Mijloc,s-a aflat,pe tot parcursul evului mediu,sub autoritatea principilor Ardealului.

Prima atestare documentara a satului Chelinta este din anul 1423 sub denumirea ,,Villa Olacallis Gelenczemezeo”;asezarea apartinea la acea vreme,familiei Kusaly Iacsy Gheorghe,din cetatea Chioarului.Evolutia toponimica pentru secolele urmatoare este tot de factura maghiara:1462 Kelenchew:1505 Kelenche;1540 Kelenchye;1553 Kelenchee;1569 Kelentze(cea mai apropiata de numele actual,prin traducere din limba maghiara);urmeaza apoi formele romanesti:1733 Telincza si,mai apoi,Tyelincza.Cert este ca,atit pe timpul dominatiei habsburgice asupra Transilvaniei,cit si a dominatiei austro-ungare,localitatea s-a numit Kelencze.Locuitorii sai,tot timpul majoritatea romani,au numit-o T(y)elinta. >>>>>Radu Botiş>

Comentarii închise la Pr. Radu Botiş: „Villa Olacallis Gelenczemezeo“


Analize – Ioan Dan Bălan: Un cuvânt-înainte la o carte despre „Măsuratul oilor“
octombrie 2, 2007, 7:39 pm
Filed under: studii

Gândul nostru de a scrie cele care trebuiesc despre urmaşii cei adevăraţi ai strămoşilor daci, adică despre locuitorii din Depresiunea numită Valea Jiului şi locuitorii din partea superioară a Văii Streiului, ne-a obligat la o amplă, profundă, prelungă şi perseverentă cercetare, mai întâi în rang folcloric. De ce oare ? Pentru că folclorul, fiind creaţie colectivă, nu reprezintă doar un singur punct de vedere, adică părerea unui singur autor (chiar scrib, copist, cronicar etc.), asta însemnând că adevărul, cel căutat de noi cu responsabilitate şi ardoare, s-a păstrat cât mai in nuce, nealterat, „necorectat” pe ici-colo…
Pe de altă parte, lucrarea noastră a fost încurajată, în timp, şi de câteva afirmaţii descoperite în alte lucrări, cele care confirmă că, în aceste zone, băştinaşii (înfrăţiţi « peste munte », după cum se va v
edea! ) sunt, fără îndoială, urmaşii adevăraţi ai dacilor, lucrări care sunt istorice…
De exemplu, în lucrarea COLONIA ULPIA TRAIANA AUGUSTA DACIA SARMIZEGETUSA, Editura Sport-Turism Bucureşti, 1984, Hadrian Daicoviciu şi Dorin Alicu afirmă : « Alegerea de către împăratul Traian a locului pentru oraşul care-i va purta numele n-a fost întâmplătoare : prin aşezarea sa metropola provinciei se bucura de anumite avantaje strategice şi economice. Munţii Retezat la sud şi Munţii Poiana Ruscă la nord constituiau bariere naturale greu de străbătut pentru eventualii atacatori. Dinspre vest, culoarul Timiş – Bistra era apărat de puternicele castre de la Tibiscum (azi Jupa) şi Voislova, primul situat la o distanţă mai mare, celălalt în imediata apropiere a Sarmizegetusei romane. Spre nord-est, securitatea oraşului era asigurată de castrul de la Micia (azi Veţel), iar dinspre sud-est accesul prin Valea Jiului sau prin pasul Vâlcan era controlat de castrul de la Bumbeşti. În felul acesta, capitala, al cărei territorium se întindea de la Tibiscum la Micia şi poate până la intrarea Jiului în defileu, se putea dezvolta în linişte .»
« Pe de altă parte, o climă stabilă, sănătoasă, ferită de vânturi puternice, de inundaţii sau secetă, cu veri lungi şi ierni bogate în precipitaţii, era propice practicării agriculturii, câmpia şi dealurile dinspre est fiind, fără îndoială, şi în antichitate,
>>>>>Ioan Dan Bălan>>>>>

Comentarii închise la Analize – Ioan Dan Bălan: Un cuvânt-înainte la o carte despre „Măsuratul oilor“


STUDII ŞI CERCETĂRI – Ioan Dan Bălan: „Măsuratul – tradiţie milenară. Sisteme de măsurare geto-dacice“
august 11, 2007, 3:43 pm
Filed under: studii

E bine să te ştii făcând parte din trunchiul unui popor străvechi, aşezat dintotdeauna pe aceste meleaguri, dintre Marea Neagră, Dunăre, Tisa şi Ceremuş.
E bine şi sănătos să te ştii cuprins în structura timpului prin cele ale tale ca ocupaţie şi gândire; ai, într-o curioasă formă a trecerii, acea vână puternică în tine, a istoriei adevărate, care îţi dă dreptul să calci apăsat şi sigur pe pământul tău, să pătrunzi apăsat şi sigur în timpul tău, în viaţa ta.
Când vine primăvara, când vine viaţa nouă peste om, peste natură, peste toate cele de trup, gândire şi suflet, când Învierea este înţeleasă şi sărbătorită întru Mântuitorul Isus Cristos, faptele omului se canalizează aproape involuntar pe axa Sarmizegetusa, Costeşti, Blidaru – Şurean, platoul Kogaion – Parâng – Straja, Platoul (Şaua) Soarelui – Retezat, Platoul (Şaua) Tulişei.
Prinşi în chemarea Înaltului, în setea neostoită de a fi mai aproape de Forţa Supremă, băştinaţii pornesc cu animalele întâi „la pădure”, apoi la stânile care sunt cât mai aproape de Cer întocmite, lângă păşunile montane.
De regulă, acolo, aproape de Cer, se desfăşoară Măsuratul şi Nedeia sa, de faţă cu toţi bălcaşii (proprietarii de oi), de faţă cu toată suflarea care participă la această deosebită sărbătoare a muncii, copii, neamuri, oficialităţi, alţi invitaţi.
Pe scurt, să prezentăm, în paralel, regulile după care se desfăşoară măsuratul la câteva stâni şi principiile măsuratului timpului
>>>>>Ioan Dan Bălan

Comentarii închise la STUDII ŞI CERCETĂRI – Ioan Dan Bălan: „Măsuratul – tradiţie milenară. Sisteme de măsurare geto-dacice“


UNIVERSUL TRADIŢIEI – Alexandru Nemoianu: „Tradiţia Neamului este o stare naturală“
august 11, 2007, 12:32 pm
Filed under: argumente

Dupa parerea mea Traditia este un dat si alcatuieste pecetea individualitatii si a persoanelor care alcatuiesc un Neam si a Neamului in intregul sau. Este foarte cu putinta si cred direct potrivit sa spunem ca nu intamplator anume Neamuri au anume Traditie si nu alta. Tot potrivit imi pare a spune ca a te tine in Traditia Neamului caruia ii apartii este nu o obligativitate ci o stare naturala. Ruperea de Traditia neamului are efecte catastrofice. Pentru a fi mai clar.
Cred ca exista cel putin trei stari ce nu pot fi distruse;persoana, familia si neamul. Atingerea distructiva a uneia dintre ele poate avea si mai intotdeauna are efecte distrugatoare.Chiar si atunci cand ea s-ar face „voluntar, din prostie.

Intr-o intelegere mai larga Traditia este cea care ne face sa fim,de fapt sa devenim, ceeace din inceput am si fost (am fost lasati sa fim). Intr-o asemenea intelegere Traditia transcede starea imediata si incorporeaza pe cei care suntem, cei care au fost si cei care vor sa fie in Neam. In sine ,ca persoane ne putem abate din Traditie,putem cadea dar in comuniune suntem in ea si contribuim la devenirea ei,din nou, spre a deveni ceeace din inceput am si fost.
>>>>>Alexandru Nemoianu>>>>>

Comentarii închise la UNIVERSUL TRADIŢIEI – Alexandru Nemoianu: „Tradiţia Neamului este o stare naturală“


FONDUL NECUNOSCUT AL CULTURII ROMANE- Alexandru Stănciulescu-Bârda: O carte de documente şi un cărturar uitat: Simion T. Kirileanu
august 11, 2007, 12:23 pm
Filed under: studii

Etnoistoria este încă în fază incipientă în cultura română. Ea ne poate aduce însă multe surprize prin informaţiile şi mesajele ce le transmite. Lucrarea de faţă se constituie ca una care se poate încadra cu succes în categoria culegerilor de documente etnoistorice. Fiind grupate pe tema vastă a vieţii şi activităţii lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, ele pot fi analizate mai uşor şi coroborate cu documentul istoric propriu-zis. Cu excepţiile ce le prezintă textele selectate din Letopiseţul lui I. Neculce, sau din unii scriitori, majoritatea sunt documente etnoistorice incontestabile. Ele ne transmit câteva mesaje importante, pe care considerăm necesar să le subliniem:
1. Ştefan cel Mare şi Sfânt s-a bucurat de iubirea şi ataşamentul poporului, atât în timpul vieţii, cât şi după moartea sa, datorită calităţilor sale de conducător de ţară, gospodar suprem în ţară, apărător al independenţei ţării, ctitor de locaşuri sfinte, om cu alese însuşiri morale şi spirituale;
2. Poporul i-a încununat chipul în viaţă, dar mai ales după moarte, cu aură de sfânt datorită strădaniei sale neobosite de a apăra valorile spirituale creştine şi umane, datorită respectului şi dragostei dintotdeauna faţă de Dumnezeu şi de cele sfinte. Actul de canonisire ca sfânt a domnitorului >>>>>Alexandru Stănciulescu-Bârda

Comentarii închise la FONDUL NECUNOSCUT AL CULTURII ROMANE- Alexandru Stănciulescu-Bârda: O carte de documente şi un cărturar uitat: Simion T. Kirileanu


STUDII ŞI CERCETĂRI – Pamfil Bilţiu: „Supravieţuiri de la strămoşii daci“
august 11, 2007, 11:53 am
Filed under: studii

În lucrarea noastră am analizat, pe baza celei mai bune bibliografii din care am citat cele mai avertizate păreri, aşa cum se prezintă ele în lumina cercetărilor etnologice şi etno-arheologice, o ştiinţă nouă, aflată la început de drum. înmormântarea, cu uneltele de trebuinţă, investigată de către noi pe Valea Someşului, am tratat-o în strânsă legătură cu riturile funerare ale strămoşilor, aşa cum se prezintă ele în lumina cercetărilor arheologice. în morminte s-au descoperit ustensile diferite ca formă şi întrebuinţare, puse ritualic: străchini, căni, ulcioare şi multe altele care demonstrează că roata olarului era folosită de către daci… Ne-am oprit asupra obiectelor de metal cu care defuncţii se îngroapă şi astăzi, frecvente în riturile funerare ale strămoşilor, precum: sfredere, cuţite, seceri, topoare, obiecte care explică credinţa în nemurire şi continuarea activităţii în lumea extra-terestră, alături de zeul suprem Zamolxis.
Credinţa în nemurire am tratat-o mai pe larg folosindu-ne şi de elemente ale obiceiului moşilor din Ţara Lăpuşului, care ilustrează credinţa că mortul este doar mutat dintr-o lume în altă lume, cea de dincolo, un rol esenţial jucându-I petrecerile cu mâncare şi băutură în cinstea celor dispăruţi, la sărbătorile în care se credea că morţii ies din morminte pentru a se ospăta cu cei vii împreună: Florii, Paşti, Rusalii.

Ca reminiscenţă din cultul funerar al strămoşilor, ne-am oprit la spargerea ritualică a unui vas de lut la scoaterea mortului din casă, rit de circulaţie pe o arie întinsă a ţării şi pe care l-am legat de spargerea ritualică a vaselor din timpul ofrandelor funerare ale dacilor, după ospăţul care avea loc, şi care se depuneau în morminte.

Tot de cultul funerar al strămoşilor este legat şi jocul – dansurile rituale în jurul focului din riturile de înmormântare din Vrancea sugerează ideea nevoii de purificare prin foc şi fum a defuncţilor despre care strămoşii credeau că trebuie să se înalţe la ceruri purificaţi prin foc şi fum şi care nu pot fi despărţiţi de riturile de
>>>>>Pamfil Bilţiu>>>>>

Comentarii închise la STUDII ŞI CERCETĂRI – Pamfil Bilţiu: „Supravieţuiri de la strămoşii daci“